• Publications
  • Influence
Układ fibrynolizy u pacjentów z kłębuszkowym zapaleniem nerek oraz nadciśnieniem tętniczym
Wstep Rola ukladu fibrynolizy w chorobach nerek nie jest do konca poznana, zaś w nadciśnieniu tetniczym samoistnym stwierdza sie zmniejszoną aktywnośc fibrynolityczną. Celem pracy byla ocena ukladuExpand