• Publications
  • Influence
Tahap Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik
Tujuan kajian adalah untuk mengetahui tahap profesi onalisme pegawai PTD yang berkhidmat di dalam bidang Pengurusan Sumber Tenaga Manusia berdasarkan lapan kriteria profesionalisme terpilih.SampelExpand