• Publications
 • Influence
An additional measure for quantifying antibiotic use in hospitals.
OBJECTIVES The number of defined daily doses (DDD) per 100 patient days is often used as an indicator for the selection pressure exerted by antibiotics in the hospital setting. However, this unit ofExpand
 • 95
 • 3
 • PDF
Variation in antibiotic use in neonatal intensive care units in the Netherlands.
OBJECTIVES To examine the variation in quantity and classes of antibiotics used in all 10 tertiary care neonatal intensive care units (NICUs) in the Netherlands during 2005. METHODS We collectedExpand
 • 54
 • 1
 • PDF
Quantifying antibiotic use in paediatrics: a proposal for neonatal DDDs
The defined daily dose (DDD) as defined by the World Health Organization (WHO) has been the most frequently used unit of measurement to measure antibiotic use. However, measuring antibiotic use inExpand
 • 30
 • 1
Changes in antibiotic use in Dutch hospitals over a six-year period: 1997 to 2002.
OBJECTIVE To analyse trends in antibiotic use in Dutch hospitals over the period 1997 to 2002. METHODS Data on the use of antibiotics and hospital resource indicators were obtained by distributingExpand
 • 18
Comparison of antibiotic dosing recommendations for neonatal sepsis from established reference sources
Background Incorrect dosing is the most frequent prescribing error in neonatology, with antibiotics being the most frequently prescribed medicines. Computer physician order entry and clinicalExpand
 • 7
Antibiotic weight‐watching: slimming down on antibiotic use in a NICU
In hospital units with high use of antibiotics, such as neonatal intensive care units (NICUs), preventing resistance is a major challenge (1). Infections are increasingly caused byExpand
 • 8
Relatie tussen gebruik van SSRI’s en zelfmoordpoging
Onlangs verschenen in de British Medical Journal een drietal artikelen over de mogelijke relatie tussen het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en zelfmoordpoging. EenExpand
Literatuuronderzoek naar het gebruik van PDA’s voor documentatie van interventies door de apotheker
Een veel voorkomend beeld in ziekenhuizen wereldwijd is het gebruik van ‘Personal Digital Assistants’ (PDA’s) door verschillende zorgprofessionals, waaronder (ziekenhuis)apothekers. Niet alleenExpand
Ernstige bijwerking van bisfosfonaten: osteonecrose van de kaak
Het is inmiddels wel bekend dat bisfosfonaten werkzaam zijn voor de behandeling van hypercalciemie bij kankerpatienten. Recentelijk is echter een ernstige bijwerking van het gebruik van bisfosfonatenExpand
Verschillen tussen WHO ‘Defined Daily Doses’ en ‘Prescribed Daily Doses’ van antibiotica
Op Europees niveau wordt veel onderzoek gedaan naar antibioticagebruik, zowel extra- als intramuraal 1,2. Voor het uitdrukken van blootstelling aan antibiotica wordt in het algemeen deExpand