• Publications
  • Influence
Totaliteit, vorm, structuur
Totaliteit, vorm, structuur : grondproblemen van Felix Kruegers totaliteitspsychologie
Krueger heeft gefaald in zijn poging aan de metaphysische totaliteitsleer, de totalitaire levensphilosophie, de gewenste en vereiste empirische basis te verschaffen. Dit moet de slotsom zijn, waartoeExpand