• Publications
  • Influence
Prof. dr Wincenty L. Wisniewski - sylwetka i dzialalnosc naukowa
w Dobromilu, w dawnym województwie lwow− skim, które w tym czasie należało do Królestwa Ga− licji w Cesarstwie Austrii. Ojciec, Karol, był sędzią, a matka Maria, z domu Hauser, śpiewaczką. Do szkółExpand
...
1
2
...