• Publications
  • Influence
Programowo-sprzętowa platforma symulacyjna - Hardware In the Loop - zaawansowanego układu sterowania poziomem wody w pionowej wytwornicy pary elektrowni jądrowej
W artykule przedstawiono koncepcje programowo-sprzetowej platformy symulacyjnej wykorzystującej technike symulacji w petli sprzetowej HIL (ang. Hardware In The Loop simulation), wykorzystanej dlaExpand
  • 3
Adaptacyjny dobór kroku obliczeń dla symulatora czasu rzeczywistego o miękkich wymaganiach czasowych
TLDR
Symulacje czasu rzeczywistego mają duze walory praktyczny i dydaktyczne w zastosowaniach automatyki. Expand
  • 1
Nowe stanowiska ekspansywnego kosarza – Odiellus spinosus (Bosc, 1792) w Polsce
Odiellus spinosus is an invasive harvestmen species, known in Poland from 8 localities. The authors present 15 new records expanding the range of occurrence of this species in Poland. A new localityExpand
  • 1
  • PDF
281. Ocena ryzyka przerzutów odległych u chorych leczonych na mięsaki tkanek miękkich w Instytucie Onkologii w Gliwicach w latach 1991–2001
Cel pracy Ocena ryzyka i dynamiki ujawnienia sie przerzutow odleglych w zalezności od parametrow histoklinicznych guza i sposobu leczenia. Material i metodyka Analizą objeto 115 chorych na miesakiExpand
...
1
2
3
4
5
...