• Publications
  • Influence
Ancient copper mines as geotourist and archeological objects in the southern Ural Mts.
The main aim of this paper is to present to the Readers the southern part of the Ural Mts. including geography, geology and abundatn mineral deposits. Moreover, the authors describe poorly known,Expand
  • 1
Problemy techniczne odwodnienia, stabilizacji i modernizacji części zabytkowej twierdzy w Srebrnej Górze
1. Wstep Polska posiada wiele wyjątkowych zabytkow fortyfikacyjnych. W polnocnych i zachodnich rejonach naszego kraju zachowalo sie wiele fortec pruskich, budowanych od polowy XVIII w. az po przelomExpand
Renowacja krzyża na Giewoncie
Górnictwo starożytnego Egiptu