• Publications
  • Influence
VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer
Okonomisk evaluering er et verktoy som har fatt okende anvendelse som beslutningsgrunnlag ved prioriteringer i helsevesenet. Fordi det er knapphet pa ressurser er det nodvendig a vurdere om nytten avExpand
ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998
Fra 1. juli 1997 ble det innfort Innsatsstyrt finansiering (ISF) av somatiske sykehus i Norge. Innsatsstyrt finansiering innebaerer at deler av utgiftene til fylkeskommunens behandling avExpand
ISF og meningsløshet
Effektivisering av politiet: nye IKT-løsninger eller økt digital kompetanse?
En forutsetning for a skape effektivitet gjennom IKT er at oppgaver, struktur, mennesker og teknologi henger sammen. Ved a gjennomga analyser, strategier og rapporter fra overordnet hold som omhandExpand
Laboratorie- og røntgen-virksomheten i kjølvannet av sykehus-reformen: Mer privatisering og lavere kostnader?
Vi beskriver endringer i forholdet mellom de regionale helseforetakene og de private leverandorene av laboratorie- og rontgentjenester i kjolvannet av sykehusreformen. Disse endringene er delvisExpand
...
1
2
...