• Publications
  • Influence
Východní křesťanské církve Stručný přehled sjednocených i nesjednocených cirkví křesťanského východu
Křesťanstvi se z Jeruzalema siřilo několika směry. Jednim z jeho nejvlivnějsich center byl Řim, jenž se take stal sidlem papežů a zůstal jim i po přesidleni cisaře do nově vznikle a tehdy řeckeExpand