• Publications
  • Influence
Interacting through disclosing: Peer interaction patterns based on self-disclosure levels via facebook
Peer interaction in an online environment has close connections with self-disclosure. Hence, this study was conducted to explore peer interaction patterns and self-disclosure levels via a socialExpand
  • 5
  • PDF
A Study On Students Reading Preference Between Screen Text And Printed Text Among Fourth Year Undergraduates Tesl In Universiti Teknologi Malaysia
Pada masa hadapan, kemungkinan besar teks dalam pengajaran dan pembelajaran akan dibaca sepenuhnya melalui medium digital dan elektronik. Oleh kerana itu, guru-guru terutamanya perlu sedar akanExpand