• Publications
  • Influence
Kartering av Sveriges palsmyrar
Palsar ar kullar eller mer vidstackta upphojningar i myrmark med torv i ytan vilka innehallerstandigt tjalad torv och eller mineraljord. De har bildats genom tjallyftning. Hojden pa palsarnasom finExpand
  • 1
  • 1
  • PDF
Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012
Forslag till overvakningsprogram for Sveriges palsmyrar. Lansstyrelsens rapportserie nr 16/2012
  • 2
Mannavuoma : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Mannavuoma, en palsmyrstrax utanfor Karesuando som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ettovervakningsprogram for svenska palsmyrExpand
Oaggujeaggi : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i den allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ett overvakningsprogramExpand
Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Sirccam, ett palsmyromrade vid Kaitumalven i norra Lappland som foreslagits att inga i ett overvakningsprogram for svenska palsmyrar. BakgExpand
Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län- Satellitbaserad övervakning
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologiskorordhet och biologisExpand
  • 1
Satellitbaserad övervakning av våtmarker - Kartering av vegetation på öppna myrar
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
Inventering av myrfåglar i Norrbotten : Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning
Denna rapport utgor en pilotstudie inom arbetet Biogeografisk uppfoljning, delsystem faglar.I studien har ingatt att i Norrbottens inland inventera 25 slumpade punktrutter forlagda tilloppna och saExpand