Suat Yildirim

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Hava trafik kontrolörlüğü birçok yeteneklere sahip olunması gereken bir meslektir. Bu nedenle kontrolör adayları belirlenirken yetenek testine tabi tutulmaktadırlar. Ülkemizde hava trafik kontrolörlerinin seçim, eğitim ve görevlendirilme işlemleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından gerçekleştirilmektedir. Ortak yürütülen projede DHMİ(More)
  • 1