• Publications
  • Influence
Radiološka anatomija orofacijalnog područja, anomalije i varijacije
U rentgenskoj anatomiji orofacijalnog podrucja koristi se citav niz razlicitih tehnika, od konvencionalne radiografije kojom se prikazuje skelet glave, preko panoramskih snimki celjusti, pojedinacnihExpand
...
1
2
3
4
...