Learn More
Novel antimalarial therapies are urgently needed for the fight against drug-resistant parasites. The metabolism of malaria parasites in infected cells is an attractive source of drug targets but is(More)
Ю.С. Крутій. Вимушені гармонічні коливання балки Ейлера-Бернуллі з урахуванням сил опору. Важливим питанням в теорії коливань є вивчення впливу опорів на коливальні процеси. На відміну від(More)