Learn More
Ю.С. Крутій. Вимушені гармонічні коливання балки Ейлера-Бернуллі з урахуванням сил опору. Важливим питанням в теорії коливань є вивчення впливу опорів на коливальні процеси. На відміну від(More)
  • 1