Soner Çinar

  • Citations Per Year
Learn More
Özet. Geliştirilen sistemlerin kapsam ve yetenekleri arttıkça, çok sayıda yazılım ve bileşenin birbiriyle haberleşme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Haberleşme arayüzlerini her farklı yazılım ya da bileşende yeniden kodlamak, arayüz değişikliklerinde değişen kısımları elle güncellemek hem zaman kaybına, hem de hataya yatkın yazılım parçaları geliştirilmesine(More)
Özet. Statik kod analizi yazılım kaynak kodunun kalite, güvenlik ve güvenilirlik açısından analiz edildiği bir yazılım doğrulama metodudur. Diğer doğrulama faaliyetlerinden farklı olarak, statik analiz otomatize edilebilmekte; bu sayede yazılımın koşmasına gerek kalmadan, ya da özel test durumları oluşturulmadan uygulanabilmektedir. Çeşitli metrikler(More)
Özet. Sensör ve silah sistemlerinde eğitim amacı ile simülasyon ihtiyacı bulunmaktadır. Sınıf içi eğitim simülatörü ve gömülü simülasyon bunlara örnek gösterilebilir. Önceki sistemlerde, bu ihtiyaçlar ek bir donanım ve dolayısıyla ek maliyetle karşılanabilmiştir. Bu çalışmada sistemin aktif görevi için yer alan mevcut donanım kullanılarak, ek bir donanım(More)
Embedded systems may differentiate even if they are comprised of identical physical units; due to the facts that requirements are updated and units are configured differently. This situation complicates the software, reduces the reuse rates and causes enhancement of total effort. In this study, we will explain refactoring of a military embedded software(More)
Özet. Gömülü sistemlerde geliştirilen projelerin sürekli değişen grafik altyapı ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılamak amacıyla Çok Amaçlı Grafik Arayüzü: VisionGDI tasarlanmıştır. VisionGDI temelde kullanıcı arayüzü, menü ve sembol motorları ve grafik çizim yeteneklerine sahiptir. Bu sayede projelerde kullanılacak kullanıcı arayüzlerinin her türlü(More)
  • 1