• Publications
  • Influence
They seek her here, they seek her there, they seek her everywhere
Bidrag till vanbok/festskrift till Birgit Rausing pa 80-arsdagen. Behandlar moten och samarbeten med henne.
Summary : In the Eye of the Beholder
An historical essay for the exhibition Lust & Vice in the Visual Arts, Nationalmuseum, Stockholm 2011.
Svensk konsthistoria: Måleri från klassicism till symbolism (recension).
Recension av texter om maleri fran klassicism till symbolism i oversiktsverket Svensk konsthistoria (1986).
Att härska på lång sikt : Karl Johans budskap i retorik och konst
Artikeln pavisar overensstammelser mellan aterkommande teman i Karl Johans egen retorik och hur dessa uttrycks i den konst han bestallde.
...
1
2
3
4
5
...