• Publications
  • Influence
Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad
During the 1990’s the diversity idea entered the Swedish socio-political debate under the name ‘mangfald’. The concept originated in the United States and discusses how organizations can be moreExpand
  • 13
  • 3
Från gemensam idé till pragmatisk handling - mångfaldstankar och strategier på fyra arbets- och utvecklingscentra
I studien visas vilka mangfaldsideer och strategier som finns pa fyra arbetsoch utvecklingscentra i Malmo. Iden om mangfald kom i princip uppifran men organisationerna har en stor frihet att sjalvaExpand
  • 2
  • 1
Automatiserad bevakning av aktier : En prototyp för aktierekommendation
Aktiemarknaden skapar dagligen stora mangder data som hela tiden forandras, vilket gor det svart for aktiehandlare att hantera all information och ta snabba handelsbeslut. For att tjana pengar inomExpand
Jämställdhet i Sverige och Republiken Irland
Timing och samverkan i organiserad vidareflytt : Utvärdering av JobBo 2
JobBo ar ett utvecklingsprojekt som syftar till att ge stod till nyanlanda flyktingar att flytta fran arbetsloshet och trangboddhet till arbete och lampliga boendemiljoer genom att finna arbetssatt Expand
  • 1
...
1
2
...