Simon Tomazic

  • Citations Per Year
Learn More
Povzetek. Zaradi zahtev, kot so energetska učinkovitost, boljše delovne in bivanjske razmere ter večja varnost, sistemi za upravljanje zgradb čedalje bolj pridobivajo na svojem pomenu. Vendar sistemi avtomatiziranega nadzora v stavbah še vedno niso zelo razširjeni, saj imajo to pomanjkljivost, da je nastavljanje parametrov za njihovo optimalno delovanje(More)
  • 1