• Publications
  • Influence
Development Of Web-based Learning System Based On Digital Learning Object Principles With Active Learning Strategies For Network Topology
Pepatah Cina berbunyi, Beritahu kepada saya dan saya lupa. Tunjukkan kepada saya dan saya ingat. Melibatkan saya dan saya faham. Dengan itu, kami mendapati bahawa pembelajaran aktif merupakan suatuExpand
Students Preferences On The Design Of Electronic Teaching presentation And Their Learning Style
Kajian tersebut dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti elemen yang paling mengganggu tentang persembahan pengajaran elektronik mengikut perspektif reka bentuk visual dan kaedah penyampaian diExpand