Sermet Önel

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), disiplinler arası sorunları çözme amaçlı geliştirilmiş, coğrafi ve sözel veri tabanına sahip, güçlü donanıma ihtiyaç duyan bir yazılım teknolojisidir. CBS, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda Anlamsal Web’e doğru yönelmektedir. Anlamsal Web’in gerçekleştirilmesini savunduğu, bilgi sistemler arası veri paylaşımı ve(More)
  • 1