Learn More
  • YILI MEZUNLARI, TEZ ÖZETLERİ, Ahmet ÇALIŞIR, Serdar Soyuer
  • 2011
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 20(2)XXXV-LXVII, 2011 XXXV Bu çalışmada T1-T2 N0M0 nazofarenks kanserinin konvansiyonel radyoterapi uygulamasında; kritik organlardan biri olan(More)