• Publications
  • Influence
An Evaluation of a Newspaper’s News on Health on The Basis of Health/Disease Concepts - Bir Gazetenin Sağlık Haberlerinin Sağlık/Hastalık Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi
TLDR
The findings of the study have noticed that the have been more news published on aesthetic, cosmetic, diet and nutrition then other news, indicating the change in individual’s perception of the health. Expand
Tıp Eğitiminde Aydınlatılmış Onam: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD’nin Deneyimi
Bu calisma, tip egitiminde yeterlige dayali ogrenim yaklasimina gore aydinlatilmis onam egitiminde yeni bir yontem gelistirmeyi amaclamistir.Bir mesleksel beceri olarak aydinlatilmis onam almaExpand
HEMŞİRELİKTE MESLEKİ ÖZERKLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ
A Concept Analysis of Professional Autonomy in Nursing Nursing is a rapidly progressive discipline in the process of professionalism. Developing professional autonomy is an important problem on theExpand
Folkloric Medicine Understands of “Fatma Ana Eli" (Anastatika Hierochuntica), Traditional Plant used by Tahtakuşlar Village - Tahtakuşlar Köyü Ve Geleneksel Olarak Kullanılan "Fatma Ana Eli"
TLDR
This study will briefly look into a Turkmen village named Taktakuslar Village which tightly preserves its history, culture, traditions and customs and its meaning for folkloric medicine. Expand
İslam Dünyasında Hekim Andı Uygulaması Ve Hipokrat Andı’nın İzleri-Physıcıans Oath Practıce And Traces Of Hıppocratıc Oath In Islamıc Realm (Physıcıans Oath In Islamıc Realm)
TLDR
The variations of the physician’s oaths in Islamic World from historical perspective were determined and their relations with geographical, political, legislative factors, developments in medicine and medical education were interpreted. Expand
İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI UYGULAMASI VE HİPOKRAT ANDI’NIN İZLERİ (İSLAM DÜNYASINDA HEKİM ANDI)
Hipokrat’a atfedilen en eski and metninin ortaya cikis tarihi MO IV. yy. olarak kabul edilmektedir. Hipokrat Andi’nin Islam Dunyasi’nda dokuzuncu yuzyildan itibaren uyarlamalarina rastlanmaktadir.Expand
Türk Sinemasında Hemşire Olgusunun İncelenmesi
Amac: Hemsirelik mesleginin sinemada nasil temsil edildigi, sinemada hemsire kimliginin topluma nasil aktarildigini irdeleyerek konuyu degerlendirmektir. Gerec ve Yontemler: Tanimlayici tipte birExpand
...
1
2
3
...