Seçkin Tunalilar

Learn More
1 Giriş Yazılım proje aktiviteleri ve planları büyüklük ölçümlerine dayandığı için ölçümlerin güvenilir ve doğru olması çok kritiktir. Ölçüm sonuçlarının kalitesini artırmak için araştırmacılar, ölçüm sonuçlarındaki tekrarlanabilirliği arttıran yeni kılavuzların oluşturulması [8] [13], ölçüm yaklaşımını standartlaştırmak için standart ölçüm şa-blonlarının(More)
Although functional size is the primary input for effort and cost estimation formulas, the relation between functional size and development effort does not always hold in practice. Calculating the magnitude of functional similarity is perceived as a partial solution to overcome this problem. In this study we applied different approaches to identify the(More)
  • 1