Savas Takan

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Orne˘ gin, 2-giri¸sli bir AND kapısı¸su formül ile ifade edilebilir o(t) := i1(t)AND i2(t). Giri¸s sinyalleri olan i1(k) vei2(k) 'nin t1 ve t2 zamanlarında yenilendi˘ gini ve sırasıyla i1(k + 1) vei2(k + 1) oldu˘ gunu varsayalım. Kapının yayılım gecikmesi δ = [tmin, tmax] aralı˘ gı ile verilmi¸stir. Bu yüzden, yeniçıkı¸sın t = max{t1, t2}+δ zamanında(More)
  • 1