• Publications
  • Influence
Våga säga nej : en studie av influencers som opinionsbildande aktör
Denna uppsats syftar till att undersoka hur anvandningen av influencers i Systembolagets antilangningskampanj kan ses som opinionsbildande arbete, men aven huruvida tilltalet i budskap varierarExpand
Hur ambulanspersonal upplever och hanterar sin arbetssituation : en litteraturstudie
Background: One million emergency cases, which includes any type of ambulance transportation, are handled each year in Sweden. Ambulance personnel are required to have the ability and knowledge to ...
"Gratis kaffe eller en transport från destination A till destination B" - Hur hanterar kabinpersonal kombinationen intern effektivitet och goda servicemöten?
Vi har genom att studera de olika delarna Servicemotet, Servicekvalitet samt Kabinpersonalens roll kommit fram till att kabinpersonalens roll har forandrats och att detta i sin tur inverkar pa hur deExpand
Corporate Social Responsibility, CSR, som del av företagens varumärke : Påverkar CSR kunderna vid val av butik?
SAMMANFATTNING                                                                                      Titel: Corporate Social Responsibility, CSR, som del av foretagens varumarke – Paverkar CSR kundeExpand
Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition
En person i chefsposition har en viktig roll bade gentemot foretaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn pa begreppet "ledarskapets intelligens" som bExpand
Stress och fysisk aktivitet bland högstadielärare : En enkätstudie om högstadielärares stressnivåer och fysiska aktiviteter
Att fysisk aktivitet minskar risken for en rad olika sjukdomar sa som diabetes typ 2, hjart- och karlsjukdomar men kan aven minska risken for cancer ar idag allmant kant. Mindre kunskap bland allmaExpand