• Publications
  • Influence
Intervention med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation på en daglig verksamhet : Teckenanvändande av brukare med Downs syndrom och personal
Manual signs are an augmentative and alternative communication mode which enables and facilitates communication for persons with impairments in speech, language and hearing. There are different wayExpand
Tidig respektive sen rörbehandling av otosalpingit hos barn med gomspalt : Förekomst av postoperativa rörotiter och språkavvikelse
Bakgrund: Efter insattning av ventilationsror genom trumhinnan, som behandling av otosalpingit (vatska i mellanorat), ar komplikationer i form av rorotiter vanliga. Huruvida de forekommer oftare viExpand
Utveckling av skriftlig narrativ förmåga hos elever med språkstörning i ordinarie och särskild undervisningsgrupp
Studiens syfte var att beskriva lexikal diversitet och densitet samt jamfora skriftlig narrativ formaga mellan elever med sprakstorning i ordinarie och sarskild undervisning i saval arskurs tre somExpand
Vårdpersonalens hanteringsstrategier vid arbetsrelaterad stress
Bakgrund – Stress paverkar kroppen bade fysiskt och psykiskt, for att stressen inte ska ge negativa effekter ar det viktigt med aterhamtning. Stress i arbetet ar vanligt forekommande framforallt inExpand
Medvetna studievanor : En fenomenografisk studie av upplevda studievanor hos elever som deltagit i lärandeprojektet Hjärngym
I denna studie har vi intresserat oss for hjarnans halsa och inlarning. Genom att ha bra strategier for larande och goda vanor for att ma bra kan vi paverka bade vara kroppar och vara hjarnor. Vi kExpand
Att kuva fiendens armé utan att slåss är höjden av framgång : En kvalitativ studie om socialt ansvar som strategi på en konkurrensutsatt marknad
Coporate Social Responsibility innebar att foretag ska ta hansyn till sitt sociala ansvar pa ett ekonomiskt, miljomassigt och socialt plan som medborgare i samhallet. Hurvida Coporate Social ResponExpand