• Publications
  • Influence
Razstava grafik 2. letnika Oddelka za likovno pedagogiko, mentor izr. prof. Črtomir Frelih, 31. 5. - 20. 6. 2011, Ljubljana, Pedagoška fakulteta
Grafike 2. letnika Oddelka za likovno pedagogiko, ki so jih studentke in studenti izdelali v letu 2011. Mentor: izr. prof. Crtomir Frelih. Tehnicna pomoc: demonstratorka Nina Koželj.
Slike, risbe: razstava likovnih del študentov 3. letnika LP, mentorja prof. Z. Huzjan, doc. A. Brumen-Čop
Vzajemnost ideje in prakse Razstava 3.letnika LP PeF v Ljubljani-2011/12 Peti semester bolonjsko zgoscenih studijskih znanj pri predmetu Slikanje, se napaja z neposredno izkusnjo idej inExpand
Zaključna razstava študentov četrtega letnika Likovne pedagogike, študijsko leto 2012/2013
Letos lahko govorimo o izraziti psihicni fiksaciji del, o arhaicni razgaljenosti barvne gmote, linije in prostora. Barva in crta kot psihicni opni vzpostavljata že omenjeno elementarnost in takoExpand
Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja (kapljanje, razlivanje, prelivanje, prelivanje z odtiskovanjem, smeri, žarenje barve in sledi); mentor prof. Zdenko Huzjan
Ustvarjalne vaje, ki jih razstavljamo tokrat, se navezujejo na ameriski Informel srede 20. stoletja, ko je J. Pollock že uposteval slikanje v robove in komuniciral s postopki slikanja po celotniExpand