• Publications
  • Influence
Satellitbaserad övervakning av våtmarker Slutrapport Jämtlands och Västernorrlands län
Miljoovervakning av vatmarker bedrivs inom Naturvardsverkets programomrade vatmark med syfte att langsiktigt folja utvecklingen av vatmarkernas tillstand vad galler hydrologisk orordhet och biologiExpand
  • 2
Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012
Forslag till overvakningsprogram for Sveriges palsmyrar. Lansstyrelsens rapportserie nr 16/2012
  • 2
Mannavuoma : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Mannavuoma, en palsmyrstrax utanfor Karesuando som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ettovervakningsprogram for svenska palsmyrExpand
Oaggujeaggi : Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
I denna rapport redovisas den inledande dokumentationen av Oaggujeaggi, en palsmyr i den allra nordligaste delen av Lappland som tillsammans med sju andra myrar avses inga i ett overvakningsprogramExpand