• Publications
  • Influence
Właściwości fizykochemiczne powierzchni wybranych materiałów po obróbce strumieniowo-ściernej
Blacha jest typowym wyrobem hutniczym stosowanym w różnych gał ęziach przemysłu. Realizowany przez autorów cykl bada ń otyczy obróbki powierzchniowej blach. Obróbka warstwy powierzchniowej modyfExpand
Internal friction measurements of the effects of the electrochemical-abrasive treatment of titanium alloy
The influence of electrochemical grinding on the properties of WT3-1 titanium alloy is studied by the method of mechanical spectroscopy. On the basis of the experimental investigation of internalExpand
  • 4