• Publications
  • Influence
Zbiory Przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – struktura i funkcjonowanie
Zbiory Przyrodnicze Wydzialu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – struktura i funkcjonowanie
Nowe stanowiska rÛ¿noro¿kowatych (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce * New records of heterocerid beetles (Coleoptera: Heteroceridae) in Poland
New data on the occurrence of 6 species of the Heteroceridae in Poland are presented. Heterocerus fenestratus is newly reported from KrakUw-Wieluae Upland, Ma‡opolska Upland, and Bieszczady Mts. H.
...
1
2
3
4
5
...