• Publications
  • Influence
O znaczeniu roztoczy (Acarina) w lasach
  • 1
  • 1
Powiązania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne w regionie łódzkim. Rejon Poddębice-Turek
W cwiczeniach terenowych w 1996 r. brali udzial nastepujący studenci II roku geografii: J. Gawron, T. Spanialski, M. Stanik, M. Jeziorska, A. Grzegorek, S. Pietrzak, I. Nau, J. Sztyler, J.Expand
Wpływ wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego
W latach 2008–2010 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu wykonano ścisłe doświadczenia polowe, których celem była ocena wpływu wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepakuExpand
  • 10
  • PDF
Pasozyty zewnetrzne z gniazd jaskolek
  • 1
...
1
2
3
4
5
...