• Publications
  • Influence
La Regió Metropolitana en el planejament territorial de Catalunya
Informe elaborat pels serveis tecnics de la Direccio de Serveis d'Ordenacio Urbanistica de la Mancomunitat de Municipis de l'Area Metropolitana amb el suport de la Secretaria de la MMAMB,
Registres ornitològics 2007
RESUM.Novetats ornitològiques de 2007. Gener. A Mallorca, s’inicia l’any amb l’observació de dues rareses: una negretaMelanitta nigra a s’Albufera i una titina de Richard Anthus richardi al prat de
Primera cita de cria de llambritja menuda Sternula albifrons per a les Balears, a Formentera
TLDR
The first confirmed reproduction of Little Tern Sternula albifrons for the Balearics of the on the island of Formentera is described, with first courtship behavior observed during May 2020, followed by eggs, incubation and three chicks hatched.
Registres ornitològics 2005
RESUM.Novetats ornitològiques de 2005. Gener. Comença l’any a Mallorca amb una entrada massiva de tords Turdus philomelos. I l’avistament de dos exemplar de ferrerico petit Parus ater a Calvià. I la
Debats del CDDECMA : El mercat del sòl i la repercussió en el cost de l’habitatge
El director de l’ETSECCPB (Escola Tecnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona), el Sr. Francesc Robuste i el coordinador del CDDECMA (Centre de Documentacio i Debat de
Registres ornitològics 2006
Novetats ornitologiques de 2006. Gener. A Mallorca, S’observa un adult de gallet faver africa Porphyrio alleni a s’Albufera de Mallorca, pendent d’homologacio pel Comite de Rareses. Se confirma la