• Publications
  • Influence
De Gezonde Volwassene verstevigen in beeldende therapie
Beeldende therapie biedt veel mogelijkheden om de Gezonde Volwassene te verstevigen omdat via beeldende therapie de mogelijkheid ontstaat om in contact te komen met eigen gevoelens en behoeften enExpand
  • 5
Niet uitleven maar beleven
  • 10