S. G. A. Doorenbos

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
Naar aanleiding van eenige gunstige resul ta ten in de Haagsehe plantsoenen met vermoedelijke hybr iden van Ulmus pumila verkregen, besloot ons Comit6 aan Dr B~ISHA~ op te dragen o m t e t raehten meer hybriden van allerlei iepensoorten te winnen. Einde Februar i 1936 werd door haar aangevangen met her behandelen der eerste bloempjes van Ulmus pumila en(More)
  • 1