• Publications
  • Influence
Hacı Bektaş Öğretisinde İtikadi Unsurların Menşei
Ozet Haci Bektas Veli ogretisindeki itikadi unsurlarin Islam inancindan kaynaklandigi her hangi bir tartismaya gerek duyulmayacak derecede acik ve nettir. Bu unsurlar; Islam dininin temeliniExpand
İbn Sebe Rivayetinin Tarih ve Makâlât Türü Eserlere Yansıması
It seems that Sayf Ibn ‘Umar was influenced by the nascent Shiite movements in his description of the catastrophic events that took place during the caliphate of ‘Uthmdn and ‘Alt His narrationsExpand
NEHCÜ’L-BELÂĞA'NIN MÜELLİFİ VE METNİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER
Nehcu'l-Belâga Buveyhiler doneminde, Sunniler ile Şiiler arasinda gerginligin yogun olarak yasandigi, Şia'nin buyuk bir devlet destegi gordugu ortamda hazirlanmistir. Eser Hz. Ali'ye izafe edilip,Expand
SINIRLARI BELİRLENEMEYEN DİNÎ BİR OLUŞUM: EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAAT
In the historical process, Ahl al-Sunna wa'l-Camaa has been established as a main structure of religion, apart from the sects like Khavarij, Murjie, Shia, Mutazila, and their branches. Its formationExpand
el-Mektebü’l-Elfiyye CD’sinin İçerdiği Eserler, Künyeleri ve Müelliflerinin Ölüm Tarihlerine Göre İsim Listesi
el-Mektebu’l-Elfiyye CD’sinin Icerdigi Eserler, Kunyeleri ve Muelliflerinin Olum Tarihlerine Gore Isim Listesi
İNSAN FİİLLERİNİN YARATILMASI PROBLEMİ -Kulların Fiileri ve Yedi Mezhep Risalesi Örneği-
Insan Fiillerinin yaratilmasi konusunu Ebu’l-Hasan el-Es’ari, Imam Mâturidi, Ebu Ishak Isferâyini, Kadi Ebu Bekir Bâkillâni, Cebriye, Mutezile ve Hukemâ’nin bakis acisiyla ele alan Risâle’nin tahkikExpand
...
1
2
...