Learn More
У статті охарактеризовано діяльність визначальних інституцій Західної України міжвоєнного періоду - греко-католицької і православної церков, які поряд із впливовими політичними партіями та(More)
У статті розглянуто організацію управління в українських землях у Польській державі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.), а саме - центральні органи адміністрації та територіальну адміністрацію(More)
  • 1