Ronaldo K. Porter

Learn More
Synaptosomes, isolated from the whole brain of young (3 months) and old (24 months) rats were used to study the major bioenergetic systems of neuronal mitochondria in situ, within the synaptosome. Approximately 85% of the resting oxygen consumption of synaptosomes from both young and old rats was a result of proton leak (and possibly other ion cycling)(More)
Abstrak Tinatalakay sa papel na ito ang pangangailangang historiko-kritikal na linawin ang prinsipyo sa likod ng pananaliksik at kung paano ito maaaring gamitin upang magtaguyod ng isang higit na malay na subhektibidad na makakatulong sa pagpapayaman ng iba’t ibang propesyong sinasandigan ng ating lipunan. Sa ubod ng mga prinsipyong ito ang pagsipat sa(More)
  • 1