• Publications
  • Influence
Kokybės gerinimas Pasvalio ligoninėje
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas yra vienas aktualiausiu kiekvienos ligoninės uždaviniu. Sio tyrimo tikslas buvo įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe PasvalioExpand
Evaluation of Quality Assurance in Pasvalys Hospital
The main task of every health care institution is to provide accessible and good quality health service for the patients. Evaluation of the health service quality is actual and important for everyExpand