• Publications
  • Influence
Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui bendruomeniniuose vaikų globos namuose
The order of the Minister Social Security and Labour of December 18, 2013 adopted The Action Plan for the Transition from Institutional Care to the Family and Community Based Services to the ChildrenExpand
  • 1
Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose
Straipsnyje aptariamos vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose teorinės prielaidos ir atskleidžiamas dienos centrus lankancių 14–18 metų amžiaus vaikų subjektyvus požiūris į teisiųExpand