• Publications
  • Influence
Mindscape : How does the sculpture installation Mindscape follow the tradition of conceptual art?
Itse lopputyo veistosinstallaatio Mindscape. Teos oli esilla TR1 Taidehallissa maalis-huhtikuussa 2014.