Renata Markowska

Learn More
BACKGROUND The Digital Speech Aid (DSA) is a pocket-sized device used for speech correction in stutterers. The device modifies the patient's auditory feedback with the use of Delayed Auditory Feedback (DAF) and Frequency-shifted Auditory Feedback (FAF). Both methods are well-known to improve speech fluency in stuttering persons. The aim of this study was to(More)
Streszczenie Zjawisko poprawy płynności mówienia pod wpływem DAF jest znane od ponad 50 lat. Badania nad FAF trwają od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przyczyna poprawy płynności mówienia po zastosowaniu słuchowej pętli sprzężenia zwrotnego nie jest jasna. Zjawisko to sugeruje, że jednym z możliwych zaburzeń występujących w jąkaniu jest zaburzenie(More)
  • 1