• Publications
  • Influence
Suaugusiųjų kultūros multiplikacija vaikų ir paauglių žurnaluose
Nuo 2001 metų Lietuvoje sparciai mažėjo laikrascių ir daugėjo žurnalų. Jau 2003 metais žurnalų skaicius virsijo laikrascių skaicių, o 2006 m. statistikos departamento duomenimis, žurnalų ir kitųExpand