Recep Özçelik

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Yazılım üretim hattı, karmaşık bilgi sistemlerinin pazara sunulmasında üretim maliyetlerinin kontrollü gerçekleşmesi ve üretim süreçlerinin kısaltılmasını hedefleyen yenilikçi bir yazılım mühendisliği yaklaşımıdır. 2013 yılı başından itibaren, Cybersoft ve Şeker Bilişim çalışanları tarafından Şekerbank'a verilen yazılım hizmetlerinin maliyetinin(More)
  • 1