• Publications
  • Influence
Pertembungan dua adat perancangan dan senibina masyarakat bendang di Alor Gajah Melaka / Raja Azhar Raja Endot
Pemilihan daerah Alor Gajah sebagai tempat kajian kerana masih terdapat unsur-unsur perkampungan bendang yang elok dan terpelihara. Di samping itu ia adalah daerah yang menghimpunkan golonganExpand