Learn More
Artikeln borjar med en kort oversikt over etiskt stoff i bibeln men lyfter sedan ur teologihistorien fram tva tankekomplex vilka tjanar som motvikt mot uppfattningen att alla moraliska foreskrifter(More)
Med anledning av den nya psaltaroversattningen framhavs nagra drag i Psaltaren som gor att den kan bjuda frasch och angelagen lasupplevelse at den foga initierade och standigt fordjupade insikter at(More)
Detta komplement till Den svenska psalmboken har arbetats fram inom en arbetsgrupp for hymnologi inom Svenska kyrkans forsamlingsnamnd under ledning av den nyligen bortgangne J A Hellstrom. Har finns(More)
Le passage des Confessions ou Augustin dialogue avec sa mere Monica au sujet de la vie eternelle est un des plus fameux de l'oeuvre. Le texte contient un exemple de la philosophie chretienne(More)