• Publications
  • Influence
Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web bertajuk Blog Dan Social Bookmarkin
Tujuan kajian ini ialah untuk merekabentuk dan membangunkan laman pembelajaran berasaskan situasi menerusi web mengikut ciri-ciri seperti yang dicadangkan oleh Herrington et al., (2000). ModelExpand