• Publications
  • Influence
The Patriarchy Index: A New Measure of Gender and Generational Inequalities in the Past
This article presents a new measure of family-driven age- and gender-related inequalities. This composite measure, which we call the Patriarchy Index, combines a range of variables related toExpand
  • 25
  • 2
  • PDF
Historical family systems and contemporary developmental outcomes: what is to be gained from the historical census microdata revolution?
ABSTRACT Recent years have witnessed a growing interest in the role of the historical family as the instigator of disparate developmental trajectories. However, a major challenge faced by theseExpand
  • 8
Age heaping patterns in Mosaic data
ABSTRACT This paper analyzes the extent and nature of age-misreporting in the Mosaic data, currently one of the largest historical census microdata infrastructures for continental Europe. We useExpand
  • 5
  • PDF
Znaczenie wspólnych badań historycznych i paleoekologicznych nad wpływem człowieka na środowisko. Przykład ze stanowiska Kazanie we wschodniej Wielkopolsce
The aim of the article is to present the potential of interdisciplinary research on the human impact on the environment in the past on the example of a site in Greater Poland (Wielkopolska). It usesExpand
  • 1
Standardy i jakość życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów
Autorzy opisują historie badan nad standardami zycia w przeszlości oraz wskazują na roznice miedzy nimi a studiami nad jakością zycia. Artykul zawiera tez przegląd metod badan nad standardami,Expand
O możliwości wykorzystania regresji LOESS w analizie szeregów czasowych
Artykul poświecono metodzie statystycznej znanej jako regresja LOESS i mozliwości jej zastosowania w analizie szeregow czasowych. Zalety tej metody omowiono w porownaniu z technikami alternatywnymi:Expand
...
1
2
3
4
...