• Publications
  • Influence
Bobână Gheorghe. Explorator neobosit al patrimoniului neamului româmesc
Gheorghe Bobână – Explorator neobosit al patrimoniului neamului românesc: Volum Omagial / Acad, de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană si Ştiinţe Politice, Bibl. Ştiinţifică Centrală
Savantul şi profesorul Anton Moraru. Biobibliografie
Savantul si profesorul Anton Moraru: biobibliografie / coord.: Rodica Odineţ, Aurelia Hanganu; alcăt.: Raisa Vasilache; red. st.: Arina Kraijdan; red. bibliogr.: Angela Timus; Bibl. Şt. Centrală