• Publications
  • Influence
Incidentie en moleculaire epidemiologie hepatitis B virus, Nederland, 2004 - 2007
Het ministerie van VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven het Hepatitis B risicogroepen vaccinatiebeleid te evalueren. Het doel hierbij is om de effectiviteit te bepalen door te onderzoeken of deExpand
  • 5
  • 1