• Publications
  • Influence
Transmission of avian influenza (H7N7) in vaccinated pheasants (Chrysolophus pictus) and ducks (Callonetta leycophrys)
In 2003 heeft in Nederland een grote uitbraak plaatsgevonden van een hoogpathogeen aviair influenzavirus (subtype H7N7). De epidemie heeft aanzienlijke economische verliezen tot gevolg gehad, en deExpand
De rol van de accountant bij de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de vennoten (Art. 166 W. Venn.)
aanvaardt de meerderheid in doctrine en juris- prudentie  dat de accountant de individuele vennoot (of vennoten) niet alleen kan vertegenwoordigen, doch ook kan bijstaan. Een ander argument in dieExpand